ลงทะเบียน


เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแหล่งเงินทุนมากมายและโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่

"ลงทะเบียน"


ข้อมูลบุคคลและความต้องการ

"ข้อมูลบุคคล"

*กรุณาระบุข้อมูลตามจริงเพื่อรับสิทธิประโยชน์และโอกาศทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น


"ระบุความต้องการ"

*ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่ใช่ สำหรับธุรกิจคุณ (เรียงตามความต้องการ จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดอย่างน้อย 1 ตัวเลือก)

ข้อมูลธุรกิจ

"ข้อมูลธุรกิจ"

*ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่ใช่ สำหรับธุรกิจคุณ (โปรดระบุข้อมูลตามจริง)

ข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติม

"จุดเด่นธุรกิจ"

*ข้อมูลใช้สำหรับรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและสถาบันการเงินรวมถึงโอกาศที่เพิ่มขึ้น

"โครงการภาครัฐที่เคยเข้าร่วม"

ภายในระยะเวลา 3 ปี
เพิ่มโครงการ

"รางวัลที่ได้รับ"

กิจกรรมที่เข้าแข่งขันของผลิตภัณฑ์และบริการภายใน 3 ปี
เพิ่มรางวัล

"สินเชื่อหรือเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลา 3 ปี"

เพิ่มรางวัล