บริการของเรา


    หากคุณคือ SMEs และ Startup ที่ต้องการโอกาสและมีความฝัน LETSFUNDS จะช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบที่เป็นคุณ ช่วยให้การค้นหาแหล่งเงินทุนทั้งจากภาค รัฐและเอกชนเป็นเรื่องง่าย ด้วยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ ชั้นนำ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคุณให้เข้าถึง ข้อมูลเงินทุนก่อนใครและพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้


การใช้งาน


 
สมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลเบื้องต้น
 
วิเคราะห์ผละและจับคู่โครงการ
 
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 
อนุมัติโครงการ


"ประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่ดีที่สุด"

เพื่อให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ รวมถึงช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่ดีที่สุด  โดยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก


เงินทุนภาครัฐ

 • เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
 • เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรม
 • ต้องการทุนพัฒนา

สินเชื่อ SMEs

 • ใช้เพื่อ Stock สินค้า
 • ขยายธุรกิจ หรือขยายสาขา
 • เช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร
 • จ้างพนักงานเพิ่ม

Pricing


ค่าใช้จ่ายการใช้บริการของเรา

Membership

สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

1,000 บาท/ปี

 • สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
 • ค้นหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เหมาะกับธุรกิจของท่านมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ
 • รับข่าวสารอัพเดทจากแหล่งทุนต่างๆก่อนใครหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี 2 ครั้ง

จ้างผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจะคอยช่วย

5% ของมูลค่าโครงการ

 • วางแผนการขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐตั้งแต่ส่งใบสมัครไปจนถึงนำเสนอต่อคณะกรรมการ
 • วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอทุนสนับสนุน
 • แนะแนวทางในการนำเสนอต่อภาครัฐ
 • เขียนข้อเสนอ (proposal) โครงการ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

500 บาทต่อครั้ง (ครั้งละ 45 นาที)

 • วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจก่อนที่จะขอทุนสนับสนุน
 • แนะนำโครงการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
 • แนะนำการเขียนข้อเสนอ (proposal) โครงการ

แหล่งรวมเงินทุน

สำหรับผู้ประกอบการ

ค้นหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของคุณ