สิทธิประโยชน์


เมื่อใช้บริการจาก LetsFundห จะช่วยให้ SMEs และ Startup

 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้สะดวกและหลากหลาย

 
เข้าถึงโอกาส

แหล่งเงินทุนที่เหมาะกับคุณ

 
Credit Score

ตรวจสุขภาพธุรกิจ

 
ประหยัดเวลา

ในการเตรียมข้อมูล

 
ระบบความปลอดภัยชั้นสูง

เพื่อรักษาข้อมูลของท่าน


ข้อเสนอแนะ


  • การกรอกข้อมูลที่ครบ จะทำให้ผลการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลแม่นยำกว่า 95 %
  • ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเพื่อรับข่าวสารให้เหมาะสมและใช่กับท่านมากที่สุดได้เดือนละ 3 ครั้ง
  • ระบบอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การใช้งานข้อมูลสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานสูงสุด